sale
Шинэ
Toп
Шок.Бат.Чөмөг "O'Zera" 50г Лийр 1/20 (ПШ355)
Шок.Бат.Чөмөг "O'Zera" 50г Лийр 1/20 (ПШ355)
sale
Шинэ
Toп
Шок.Бат.Чөмөг "O'Zera" 47г Трюфель 20ш 1/80 (ПШ357)
Шок.Бат.Чөмөг "O'Zera" 47г Трюфель 20ш 1/80 (ПШ357)
sale
Шинэ
Toп
Шок.Бат.Чөмөг "O'Zera" 50г Бөөрөлзгөнө 1/20 (ПШ361)
Шок.Бат.Чөмөг "O'Zera" 50г Бөөрөлзгөнө 1/20 (ПШ361)
sale
Шинэ
Toп
Шок.Бат "O'Zera" 42г Extra milk 20ш 1/80 (ПШ506)
Шок.Бат "O'Zera" 42г Extra milk 20ш 1/80 (ПШ506)
sale
Шинэ
Toп
Шок.Бат "O'Zera" 42г Hazelnut 31.5% 20ш 1/80 (ПШ505)
Шок.Бат "O'Zera" 42г Hazelnut 31.5% 20ш 1/80 (ПШ505)
sale
Шинэ
Toп
Шок.Чөм "O'Zera" 93г Бөөрөлзгөнө, CheeseCake 1/15 (ПШ510)
Шок.Чөм "O'Zera" 93г Бөөрөлзгөнө, CheeseCake 1/15 (ПШ510)
sale
Шинэ
Toп
Шок.Чөм "O'Zera" 93г Truffle Mousse 1/15 (ПШ509)
Шок.Чөм "O'Zera" 93г Truffle Mousse 1/15 (ПШ509)
sale
Шинэ
Toп
Шок "O'Zera" 90г Extra Milk 1/18 (ОС802)
Шок "O'Zera" 90г Extra Milk 1/18 (ОС802)
sale
Шинэ
Toп
Шок "O'Zera" 90г Dark & Orange 55% 1/18 (ОС804)
Шок "O'Zera" 90г Dark & Orange 55% 1/18 (ОС804)
sale
Шинэ
Toп
Шок "O'Zera" 90г Dark 55% 1/18 (ОС803)
Шок "O'Zera" 90г Dark 55% 1/18 (ОС803)
sale
Шинэ
Toп
Шок "O'Zera" 90г Milk, Бүхэл Hazelnut 1/16 (ПШ526)
Шок "O'Zera" 90г Milk, Бүхэл Hazelnut 1/16 (ПШ526)
sale
Шинэ
Toп
Шок "O'Zera" 90г Dark, Extra Almond 1/16 (ПШ525)
Шок "O'Zera" 90г Dark, Extra Almond 1/16 (ПШ525)
sale
Шинэ
Toп
Шок "O'Zera" 90г Bitter 77.7% 1/18 (ОС801)
Шок "O'Zera" 90г Bitter 77.7% 1/18 (ОС801)
sale
Шинэ
Toп
Шок "O'Zera" 100г Dark, Lime 1/15 (ПШ516)
Шок "O'Zera" 100г Dark, Lime 1/15 (ПШ516)
sale
Шинэ
Toп
Шок "O'Zera" 90г Milk, Буталсан Hazelnut 1/18 (ОС805)
Шок "O'Zera" 90г Milk, Буталсан Hazelnut 1/18 (ОС805)
sale
Шинэ
Toп
Шок "O'Zera" 100г Milk, Raspberry 1/15 (ПШ517)
Шок "O'Zera" 100г Milk, Raspberry 1/15 (ПШ517)
sale
Шинэ
Toп
Шок "O'Zera" 100г Dark, Cocoa bean 1/14 (ПШ515)
Шок "O'Zera" 100г Dark, Cocoa bean 1/14 (ПШ515)
sale
Шинэ
Toп
Шок "O'Zera" 100г Milk, Orange 1/15 (ПШ518)
Шок "O'Zera" 100г Milk, Orange 1/15 (ПШ518)
sale
Шинэ
Toп
Шок "O'Zera" 90г Milk & Orange 38% 1/6 (ОС824)
Шок "O'Zera" 90г Milk & Orange 38% 1/6 (ОС824)
sale
Шинэ
Toп
Шок "O'Zera" 90г Arriba 77,7% 1/6 (684)
Шок "O'Zera" 90г Arriba 77,7% 1/6 (684)